Kinderen

 

Kinderen zijn vaak gevoelig en staan erg open voor de buitenwereld. Hierdoor pikke ze gemakkelijk gevoelens en emoties op van anderen waardoor ze zelf klachten kunnen krijgen. Natuurlijk kunnen ze ook last hebben van een disbalans in hun eigen systeem.

 

Voorbeelden waarbij NEI-NLP-Systemisch coachen kan worden ingezet:

 • allerlei angsten, waaronder faalangst
 • onzekerheid / weinig zelfvertrouwen
 • boosheid en frustratie
 • pesten of gepest worden
 • computerverslaving
 • teruggetrokken of juist druk gedrag
 • lusteloosheid / neerslachtigheid
 • concentratieproblemen / motivatieproblemen
 • dyslexie, dyscalculie
 • overgevoeligheid, ADHD, HDD
 • stoornissen in het autistisch spectrum
 • hoofdpijn, buikpijn, eczeem, allergie
 • slecht slapen / verstoord slaapritme of angstdromen
 • veel huilen (onder andere huilbaby’s)
 • eczeem

 

Ik zal tijdens een coach sessie uit testen welke van de vijf elementen uit balans is of zijn en wat er nodig is om het betreffende element weer in balans te krijgen.

 

NEI is een heel effectieve methode om in te zetten omdat het mogelijk is snel bij de kern/oorzaak en de oplossing van het probleem te komen zonder dat er veel woorden gebruikt hoeven te worden, maar ook NLP,  systemisch coachen en Reiki kunnen bruikbaare tools zijn om het element of de elementen weer in balans te krijgen. 

 

Als de elementen weer in balans zijn aan het einde van een sessie betekent dit dat de sessie voor dat moment afgesloten kan worden. Meestal wordt er een vervolg afspraak gemaakt om een paar weken later te kunnen checken hoe het gaat met het kind. Het kan zijn dat er bij een vervolg afspraak een heel andere hulpvraag is omdat er vaak veel in beweging komt na een eerste sessie. Het kan ook zijn dat we verder gaan waar we de eerste sessie zijn gestopt.